Mesajul atlanţilor

Document-1-page001

„Mesajul Atlanţilor”- Bîrsan Dorel, Ed. Etnous, Braşov, 2017.

Există oare un mesaj al constructorilor de piramide, pe care aceştia au dorit să-l transmită peste timp? Întrebarea este provocatoare, iar cartea prezentată aici încearcă să stabilească subiectul mesajului. Numai că, încifrările numerice „consemnate”, de exemplu, în Piramida-Keops, depăşesc cunoaşterea ştiinţei noastre actuale. Aşa se face că pe verticala Piramidei egiptene este înscrisă o constantă gravitodinamică despre care ştiinţa noastră nu are cunoştinţă, deoarece, urmând linia Teoriei Relativităţii Generalizate (TRG), s-a îndepărtat de adevăr. În baza TRG nu a fost posibil calculul constantei gravitodinamice (5813), cu toate că datele pe care le deţine ştiinţa despre sistemul solar face posibil acest calcul, ceea ce demonstrează ineficienţa axiomaticii relativiste (în sens general).

Dar constantele gravitodinamice rămân simple elemente din ansamblul mesajului încifrat de atlanţi în monumentele megalitice, care le aparţin. Există şi numere matematice emblematice, încifrate obsesiv în Piramida-Keops şi nu e vorba doar de numărul de aur φ, de numărul π sau de celebrul număr 666, idolatrizat de daci. S-ar părea că peste ele (ca importanţă acordată de atlanţi) era plasat un număr ce apare încifrat până la obsesie în Piramida-Keops, dar şi în alte monumente străvechi de pe planeta noastră. E vorba de „factorul obsesiv”, observat şi calculat (aproximativ) prima dată de inginerul D. Davidson în cadrul proiectului Marii Piramide din Egipt şi apreciat la valoarea de 286,01 degete piramidale. Totuşi proiectanţii atlanţi, căci ei sunt constructorii piramidelor de pe întreg Pământul (poate şi unii urmaşi ai lor!), au prevăzut în proiectul Piramidei-Keops o cale precisă de calcul pentru acest număr. Formula matematică prin care este definit are forma:

Untitled

Nu ştim ce poate reprezenta acest număr, nici din punct de vedere matematic, nici din punct de vedere al fizicii. Totuşi importanţa lui pentru cunoaştere este intuită din obsesiva lui prezenţă în toate elementele constructive ale monumentelor străvechi la nivel planetar.

În Piramida-Keops „factorul obsesiv” este încifrat în înălţimea pyramidionului (vârful lipsă), apoi ca diferenţă între perimetrul bazei efective şi cel al bazei ideale (Piramida are 8 feţe şi, prin aceasta, perimetrul efectiv este cu 285,79135 degete mai mare decât perimetrul bazei pătrate ideale).

Uşa de acces în Piramidă este deplasată şi ea spre est, în raport cu apotema laturii nordice,cu acelaşi factor Ω, calculat în relaţia de mai sus, iar axa centrală a culoarelor nu este cuprinsă în planul vertical nord-sud al Piramidei, ci deplasată spre est cu circa 286 degete.

Axul central al Marii Trepte este şi el dispus cu 286 degete la est în raport de planul central vertical nord-sud al Piramidei, ce trece prin vârful său ideal.

Plafonul Marii Galerii este mai ridicat faţă de plafonul Primului Pasaj cu acelaşi obsedant factor de 285,79 degete piramidale.

Este de necrezut, dar şi dacii au înscris măsura factorului obsesiv în diametrul „Soarelui de Andezit”, care azi măsoară circa 6,98 m. În realitate acest disc dacic de piatră era un astrolab foarte sofisticat, care mai avea un brâu aşezat de jur împrejur (vezi apelul), iar diametrul său total era de 7,266 m, ceea ce echivalează cu 285,79 degete.

Misterul se adânceşte dacă vom observa că şi coloana de fier inoxidabil din India (Delhi) are, de asemenea, o înălţime egală cu a factorului obsesiv (7,26 m).

Tocmai în Guatemala există un templu (Templul piramidă IV), care are în vârful său un templu mai mic a cărui înălţime este de 7,26 m, iar înălţimea sa totală (inclusiv templul din vârf) este de circa 72 m, adică o măsură reprezentând valoarea factorului obsesiv multiplicată de 10 ori, egală, de altfel, şi cu lungimea la sol a Sfinxului egiptean (72,6 m).

Dar, ţineţi-vă bine, că surprizele pregătite civilizaţiei noastre de către atlanţi continuă, căci, diferenţa dintre înălţimea Marii piramide din Bosnia (220,47 m) şi înălţimea Piramidei-Keops (147,8 m) este şi ea egală cu 10 Ω, adică are 2857,9135 degete. (72,6 m).

Este oare folosit aici factorul obsesiv doar pentru a oglindi coerenţa dimensională a piramidelor realizate la nivel planetar?

Chiar şi pe continentul american, latura Piramidei Soarelui (Mexic) este riguros dedusă din latura Piramidei-Keops, din care se scade valoarea factorului obsesiv:

2.png

Măsurătorile diverşilor cercetători, care s-au ocupat de această piramidă, au aproximat măsura la 225 m, dar e mai mult decât sigur că ei au rotunjit măsura (cu 10 cm), neştiind cât de importantă este exprimarea precisă, în unităţile originale ale proiectanţilor, care erau cotul şi degetul piramidal. De altfel, ei nu au observat nici faptul că folosirea cotului este evidenţiată prin înălţimea Piramidei Soarelui, care are 63 m, adică fix 100 de coţi piramidali.

Se pare că anticii încă mai păstrau anumite cunoştinţe de la civilizaţiile antediluviene. De aceea geto-dacii au încifrat şi ei în Sanctuarul Mare Rotund numărul 5813, alegând pentru acest calendar o rază egală cu o zecime din înălţimea Piramidei-Keops (14,78 m). Dublul razei sanctuarului circular (diametrul său) măsura 29,56 m, ceea ce grecii numeau pletră, o unitate de lungime pe care şi-au asumat-o ca fiind invenţia lor. Din măsura unei pletre au definit romanii pes-ul roman de 0,2957 m (o sutime de pletră).

În realitate măsura pletrei (zisă) grecească era cu mii de ani mai veche decât Grecia sau Roma, existând încifrată în piramida de pe vârful Toaca, a cărei latură măsoară 295,6 m, adică 10 pletre.

De altfel şi piramida Kukulcan din peninsula Yucatan are înălţimea de o pletră, deşii este aproximată la 30 m. La fel Marea Piramidă din China (Shang Xi), a cărei înălţime este aproximată la 300 m ar putea avea 295,6 m, o măsură ce este egală cu latura piramidei de pe vârful Toaca, din Ceahlău.

Este evident că toate aceste măsuri (revendicate de greci sau de romani) vin dintr-un trecut mai îndepărtat, din care anticii mai aveau încă unele crâmpeie de informaţii, răzleţite prin culturile lumii. Posibil că grosul informaţiilor, despre civilizaţia antediluviană şi cunoaşterea ei, au dispărut odată cu incendierea marilor biblioteci ale lumii sau au fost ascunse de fiinţe din diferite timpuri, ostile aflării adevărului.

Posibil că MESAJUL ATLANŢILOR este mai amplu, iar numărul obsesiv reprezintă doar un simplu element în contextul său, căci la fel de important este etalonul numit cot piramidal,definit ca a zecea milioana parte din raza polară a geoidului, dar şi înălţimea Piramidei-Keops (5813 degete) care reprezenta constanta gravitodinamică de cuplaj, o mărime fizică importantă din domeniul gravitaţiei. De aceea accesul spre revelarea numerelor sacre ale antichităţii va fi facilitat de cunoaşterea Teoriei Gravitodinamice, conturată principial în paginile cărţii de faţă.

Prezentarea Teoriei Gravitodinamice este succintă, în această carte având doar rolul de a releva unele dintre constantele specifice, care se regăsesc atât în măsurile Piramidei-Keops, cât şi încifrate în parametrii fizici şi dinamici ai unor astre din sistemul solar, ceea ce este un fapt bulversant. Prezenţa lor aici este dovada că sistemul solar este o creaţie, iar acel Creator şi-a pus semnătura pe creaţiile Sale într-un mod discret. Aceste semnături inteligente încifrate în astrele sistemului solar sunt SEMNELE de care a vorbit Iisus că vor precede A Doua Sa Venire pe Pământ [Luca;21/25].

Civilizaţia care ne-a precedat, şi anume, aceea a atlanţilor, cunoştea semnele din astre şi le-a înscris în monumente de genul piramidelor, care sunt răspândite pe întreg Pământul. Ei idolatrizau numerele sacre care le reprezintă şi care se regăsesc încifrate în mixtura dimensională a întregului univers. Faptul uimitor, însă, este acela că multe din aceste numere sacre sunt constante specifice teoriei gravitodinamice.

Despre existenţa unei „ştiinţe a semnelor” înscrise în sistemul solar a vorbit şi Enoh, Nostradamus şi, mai recent, părintele Arsenie Boca, cel care a arătat că aceste semne vor fi revelate din România.

Mai multe detalii în cartea citată, al cărei cuprins îl prezint mai jos.

 Adresa de unde poate fi achiziţionată cartea (în format electronic) mai jos  

CUPRINS

            Cuvânt înainte…………………………………………………… 7

Capitolul 1. PREMISELE SCHIMBĂRII…………………………11

 • 1. Prejudecăţi şi renunţări……………………………………… 12
 • 2. Contur pentru o lume holografică………………………….. 16
 • 3. Consecinţe fizice…     ………………………………………. 26
 • 4. …şi metafizice……………………………………………… .31

Capitolul 2. GRAVITODINAMICA SAU MECANICA ALCONICĂ

 • 1. Simetria – un principiu universal………………………….… 42
 • 2. Câmpul alconic de inducţie şi momentul alconic al unei sarcini gravitaţionale în rotaţie…………………………………….. .45
 • 3. Legea forţelor în câmpul gravito-alconic……………………   50
 • 4. Factorul ѱ şi cuantificarea orbitelor în sistemul solar……… .53
 • 5. Constanta gravitodinamică de cuplaj……………………….   58
 • 6. Corecţii gravitodinamice……………………………………   60
  • 6.1. Corecţia perioadelor de revoluţie planetare……..   60
  • 6.2. O digresiune necesară……………………………   62
  • 6.3. Invalidarea principiului echivalenţei…………….   65
  • 6.4. Corecţia adusă anului galactic………………….. .68
 • 7. Păşind dincolo de limita relativistă…………………………   70
  • 7.1. Câmpuri alconice şi gravitaţionale variabile…….   70
  • 7.2. Gravitodinamica şi relativitatea restrânsă………   72
  • 7.3. Raza gravitodinamică……………………………   75
  • 7.4. Zone semnificative în vecinătatea Soarelui………   89
  • 7.5. Consecinţe gravitodinamice inedite……………..   81
  • 7.6. Paşi peste graniţele teoriei relativităţii generale…. 86
  • 7.7. Nedumeriri pentru mileniul III……………………   90
 • 8. Teste decisive pentru confirmarea gravitodinamicii………..   97
  • 8.1. Avansul de periheliu………………………………   97
  • 8.2. Mişcarea de precesie în câmpul alconic de inducţie…………………………………………………………..102

Capitolul 3. MAREA PIRAMIDĂ, UN TEMPLU AL CERULUI

 • 1. Piramida – o provocare pentru timpul prezent……………. 114
  • 1.1. Preliminarii…………………………………….. 114
  • 1.2. Califul Al-Mamun tulbură liniştea Piramidei…… 118
  • 1.3. Labirintul interior………………………………. 120
 • 2. Măsuri şi numere………………………………………….. 123
  • 2.1. Etaloanele Arhitectului…………………………. 123
  • 2.2. Sistemul de numeraţie zecimal………………….. 124
  • 2.3. Înălţimea Piramidei şi gravitodinamica……….. 126
  • 2.4. Templul armoniei sacre………………………… 128
  • 2.5. Obsesia numerelor……………………………… 133
  • 2.6. Sarcofagul gol şi obsesia numerelor…………… 137
  • 2.7. Constante atomice în Piramidă………………… 140
  • 2.8. Despre cele 203,4 trepte şi măsurile lor…………   143
  • 2.9. Coerenţa dimensională a celor trei piramide de pe platoul Gizeh……………………………………. 147

Capitolul 4. HERMENEUTICA NUMERELOR……………… 155

 • 1. Numărul în conştiinţa anticilor……………………………   156
 • 2. Careul celor 9 cifre fundamentale…………………………   157
 • 3. Magia numerelor…………………………………………..   159
 • 4. Factorul obsesiv al Piramidei subzistă în tabla numerelor…..162
 • 5. Numărul 666 şi constantele fundamentale ale materiei……   164
 • 6. Totul se găseşte în toate…………………………………… 166

Capitolul 5. SINTETIZÂND INFORMAŢIILE………………   167

 • 1. Mila marină şi stânjenul biblic, unităţi antediluviene……….168
 • 2. Intervenţia unui „Agent Inteligent” în dinamica Terrei….….171
 • 3. O unitate de timp străveche numită VREME………………..174
 • 4. Estimarea vechimii Piramidelor egiptene……………………176
 • 5. Posibile semnificaţii ale relaţiilor din Piramida-Keops……..177
 • 6. Civilizaţia Piramidelor…………………………………….. 182

Capitolul 6. SEMNĂTURI INTELIGENTE ÎN SISTEMUL SOLAR

 • 1. Se continuă complexul de la Gizeh pe Marte?…………….   188
 • 2. Arhitectul Piramidei arată cu degetul spre Marte………….   189
 • 3. Sateliţii lui Marte poartă marca Piramidei…………………   193
 • 4. Luna un bastion misterios…………………………………. 195
 • 5. Un Demiurg care „îşi pune pecetea peste stele”…………..   198
 • 6. Arta de a aranja planete……………………………………   202
 • 7. Arhitectul Galaxiei……………………………… … … ……204
 • 8. Hazardul şi loteria cosmică ar trebui excluse

din „Lucrarea soarelui”……………………………………   207

Capitolul 7. DACII ŞI MISTERUL ATLANT………………..   229

 • 1. Sanctuarele dacilor şi Piramida-Keops……………………   230
 • 2. Planul constructiv al Sanctuarului Mare Rotund………….   231
 • 3. Absida dacilor şi măsurile ei………………………………   234
 • 4. Cotul piramidal – etalon dacic. Alte argumente…………..   244
 • 5. Etaloanele dacilor au dăinuit milenii înb spaţiul mioritic…   252
 • 6. Cotul geto-dacilor din neolitic……………………….…… .255

Capitolul 8. VREMEA MARILOR REVELAŢII…………….   261

 • 1. Religia ştiinţei………………………………………….….. 262
 • 2. Mesajul atlanţilor…………………………………………   .271
 • 3. Epilog………………………………………………………   280

ANEXĂ

Bizarerii numerice………………………………………………   288

Tabel de valori………………………………………………….. 291

Bibliografie şi referinţe online…………………………………. .294

Cuprins………………………………………… ………………. 297

Ediţia din 2018 are altă copertă

coperta1

Adrese de unde poate fi cumpărată cartea:

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.