Eternitate

 padurea-craiului-300x225
Eternitate
Dorel Bîrsan, ian. 2019

Visul străbunilor,
Dangătul clipelor,
Sfânt legământ.
Picurii apelor,
Trecerea vremilor,
Peste pământ.

Cântul tălăngilor,
Ecou depărtărilor,
Cuprinse-n zări.
Flamura norilor,
Glasul chemărilor,
Albastrei mări.

Fluierul doinelor,
Izul poienilor,
Lacuri de flori.
Parfumul brazilor,
Azima sfinţilor,
De sărbători.

Trecerea oilor
Şi a mileniilor,
Peste Carpaţi,
Zvonul alaiurilor,
Doina ciobanilor
Îngânduraţi.

Chemarea munţilor,
Dorul nevestelor,
Mereu uitate.
Tropotul cailor,
Clipa-ntâlnirilor,
Eternitate.
Reclame